Powołanie Inspektora Ochrony Danych

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku  na podstawie art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.)     w związku z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE - 4.5.2016 L 119/3), oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.)  informuje że funkcję

 

 

Inspektora Ochrony Danych

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku pełni

Pani Renata Kulig

adres e-mail: renatakulig31@o2.pl

Opublikowano: 25 maja 2018 12:33

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 358

Wszelkie prawa zastrzeżone © Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony